Kolekce módy Podzim / Zima 2019 již v prodeji.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář ke stažení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: E-shop - Happymum.cz, ul. Jabloňová 1429/4, Karviná - Ráj, 734 01

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 ……………………………………………………….………………………………………..

Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Číslo dokladu o koupi: …………………………………………………………………...

Číslo objednávky : ……………………………………………………………………………

Kupní cena má být vrácena :

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

  ................................................ /........................

 Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

Datum

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Tabulka velikostí